MHE Donje Gare

  • Lokacija: reka Vlasina, sliv reke Vlasine, opština Crna Trava
  • Kapacitet: 2.600 kW
  • Procenjena godišnja proizvodnja: 9.900.000 kWh
  • Broj agregata: 3
  • Tip turbine: Francis