eco energo group

Podrška novim poslovnim idejama i projektima

Eco Energo Group u skladu sa svojom razvojnom strategijom planira dalje širenje poslovanja u domenu malih hidroelektrana, ali i svih ostalih obnovljivih izvora energije. Osim sopstvenoog razvoja projekata, zainteresovani smo za poslovne aranžmane sa partnerima koji imaju nove poslovne ideje, lokacije ili “know-how” u delu obnovljivih izvora energije,


Biće nam zadovoljstvo da sa svim potencijalnim partnerima koji nas kontaktiraju razmenimo iskustva i razgovaramo o modalitetima moguće saradnje.


NovostiFinansijski izveštaji