MHE Magovo

  • Lokacija: reka Toplica, sliv reke Toplice, opština Kuršumlija
  • Kapacitet: 1.200 kW
  • Energetska dozola: 312-01-00928/2009-12 od 19.01.2010.