naziv preduzeća: Eco Energo Group doo Beograd
skraćeno ime: EEG doo Beograd
adresa: Jurija Gagarina 13
matični broj: 20111607
pib: 104212514
tel: +381 11 31 21 761
+381 11 31 21 601
fax: +381 11 31 21 393