MHE Tegošnica

  • Lokacija: reka Vlasina, sliv reke Vlasine, opština Crna Trava
  • Kapacitet: 640 kW
  • Procenjena godišnja proizvodnja: 2.400.000 kWh
  • Broj agregata: 2
  • Tip turbine: Kaplan
  • Status Povlašćenog proizvođača dobijen rešenjem Ministarstva rudarstva i energetike broj 312-01-00274/2010-12 od 14.04.2010. godine