MHE Tegošnica

  • Lokacija: reka Vlasina, sliv reke Vlasine, opština Crna Trava
  • Kapacitet: 640 kW
  • Procenjena godišnja proizvodnja: 2.400.000 kWh
  • Broj agregata: 2
  • Tip turbine: Kaplan