eco energo group

Opštine u kojima je Eco Energo Group do sada investirao u izgradnju mini hidroelektrana spadaju među najmanje razvijene u Srbiji. Kao društveno odgovorna kompanija Eco Energo Group svojim poslovanjem nastoji da doprinese razvoju društvene zajednice u tim opštinama. Svoju svest po pitanju društvene odgovornosti iskazujemo kroz zapošljavanje lokalnog stanovništva, angažovanje lokalnih podizvođača, donatorstva na nivou lokalne samouprave, kao i pružanje finansijske i druge pomoći ustanovama i organizacijama koje brinu o deci i mladima.