MHE Livadje

  • Lokacija: Darkovačka reka, sliv reke Vlasine, opština Crna Trava
  • Kapacitet: 450 kW
  • Procenjena godišnja proizvodnja: 2.800.000 kWh
  • Broj agregata: 1
  • Tip turbine: Turgo
  • Status Povlašćenog proizvođača dobijen rešenjem Ministarstva rudarstva i energetike broj 312-01-00614/2010-12 od 09.08.2010.