Kompanija

ECO ENERGO GROUP doo Beograd je kompanija osnovana sa ciljem maksimalnog iskorišćavanja prirodnih resursa – obnovljivih izvora energije. Osnovna delatnost preduzeća je proizvodnja električne energije korišćenjem obnovljive energije vodotokova u mini hidroelektranama. Smatra se da mini hidroelektrane nemaju nikakav štetni uticaj na životnu sredinu uz istovremeno visok „energy payback“ racio.


Vizija

Biti lider među privatnim proizvođačima električne energije iz obnovljivih izvora i snažan, stabilan i pouzdan partner subjekata elektroenergetskog sistema”


Misija

Maskimalno iskorišćavanje obnovljivih izvora energije:


  • Primenom savremenih, efikasnih i ekoloških tehnologija
  • Stabilnom isporukom električne energije u elektroenergetski sistem
  • Diversifikacijom ulaganja u elektrane u smislu geografskog položaja i instalisane snage
  • Ostvarivanjem visokih prinosa na kapital uz reinvestiranje u izgradnju novih kapaciteta