Biće Vlasina kao Nijagara

Jagma za vodenom snagom planinske reke i njenih pritoka, gde bi moglo da se podigne 22 mini HE. Voda donosi 250 evra na sat. Pet godina da bi se investicija isplatila.


Sliv reke Vlasine čine sve pritoke nizvodno od Ljuberađe i Vlasinskog jezera do podnožja Vlasotinca, gde se uliva u Južnu Moravu. Procene su da ima snagu da podmiri čak 22 mini hidroelektrane koje bi mogle da snabdevaju energijom grad od 60 do 80 hiljada stanovnika. Posle stogodišnje pauze, trka za napuštenim vodenicama, žustrim pritokama i prelepom rekom je počela, a cena po lokaciji kreće se od 10 do 50 hiljada evra.